Ruit kapot? Ontdek welke glassoorten geschikt zijn voor uw woning.

De keuze voor dubbel glas ligt het meest voor de hand. Dit glas isoleertglassoorten voor in uw kozijnen namelijk goed en wordt tegenwoordig in vrijwel alle woningen toegepast. Standaard wordt dubbelglas en de verschillende soorten HR glas (Hr, HR+, HR++ en HR+++) gebruikt.

Andere soorten glas die naast dubbel glas vaak toegepast worden zijn: enkel glas, voorzetramen en monumentenglas. Al deze soorten isoleren minder goed dan dubbel glas. Waarom zou u dan toch kiezen voor deze glassoorten?

Kozijnen intact laten

Een goede reden kan zijn dat u uw oude kozijnen niet wilt aantasten. Als u namelijk kozijnen heeft met een smalle sponning en u wilt hier dubbel glas in laten zetten, dan zult u de kozijnen eerst moeten laten bewerken. Het dubbel glas is dan te breed voor deze smalle sponning. Wilt u dat de kozijnen intact blijven, dan kunt u overwegen om enkel glas of monumentenglas te plaatsen.

Enkel glas

Enkel glas mag niet altijd geplaastst worden. In Het Bouwbesluit is namelijk vastgelegd dat enkel glas niet meer mag worden toegepast bij nieuwbouw en renovatieprojecten aan woningen waarvoor een vergunning nodig is. Enkel glas mag alleen nog toegepast worden in onverwarmde ruimtes en monumenten. De vervanging van enkel glas kan namelijk de monumentale waarde aantasten.